Wednesday, April 23, 2014

孜然雞翼無食過香港出名嘅土匪雞翼,

見肥媽整要油炸,

大家都知我最怕炸野,

梗係改為焗啦!

淨用孜然粉我覺得欠咗啲味,

咁又加咗其他調味料!


Tuesday, April 22, 2014

南瓜雞蓉飯食剩 1/4 隻南瓜,

要嚟煮乜野好呢?

不如用佢嚟整煲大鑊飯嘞!


Monday, April 21, 2014

牛扒餐呢個假期無去買餸,

因為要食哂屋企啲存貨先,

啲粟米係大老爺早幾日買返嚟嘅,

因為要烚粟米,

一大煲水唔好嘥,

順手烚埋蕃薯, 翠玉瓜,

今餐好徤康,

啲配菜一滴油都無呀!Sunday, April 20, 2014

飲茶@正斗


一連幾日復活節假期,

二少爺都要返夜班,

費事喺屋企嘈到二少爺瞓覺,

咁我地出街行下食下野打發時間!


Saturday, April 19, 2014

晚飯@老北京Good Friday 一早,

表弟婦 whatsapp 問有冇節目,

落雨濕濕無地方好去,

不如約食晚飯嘞!

去老北京飲過兩次茶,

啲點心唔錯,

不如嚟呢度試埋晚飯嘞,

其實最想食佢嘅招牌菜一鴨三吃!

呢餐個個都食得好滿意,

一定有下次!

Thursday, April 17, 2014

炸醬撈麵
上次整炸醬長通粉,

大老爺話最好都係用唐人麵整喎,

我最聽話架啦,

今次去唐人舖買包炒麵嚟整